‘Jeugdbeweging in de klas’ is een lespakket over jeugdbewegingen voor leerkrachten en hun klas. Het pakket is voorzien voor één lesuur, uit te breiden naar 2 uur.

Jeugdbeweging in de klas - lagere school

Het doel van dit lessenpakket is om álle kinderen te laten kennismaken met de vrijetijdsbesteding ‘jeugdbeweging’.

De motivatie voor dit lessenpakket is dat de jeugdbeweging een methodiek is die elk kind heel wat extra ontwikkelingskansen kan geven. Door op school een kennismaking te organiseren, ontdekken ook leerlingen die de jeugdbeweging niet van thuis uit kennen wat dat hen kan bieden.

Jeugdbeweging in de klas - lagere school (downloads)

Jeugdbeweging in de klas - secundaire school

Met dit lespakket voor scholen tonen we de jeugdbeweging als optie voor élke jongere. Jongeren leren met dit pakket de jeugdbewegingen kennen, ontdekken wat de meerwaarde is en leren bewust keuzes maken over hun vrije tijd. Naar een jeugdbeweging gaan is fijn, maar de ervaring is niet voor iedereen dezelfde en er leven bovendien heel wat vooroordelen. Met dit lespakket laten we elke jongere proeven van de jeugdbeweging. We zijn er namelijk van overtuigd dat er voor elk van hen kansen in liggen voor hun ontwikkeling.

Jeugdbeweging in de klas - secundaire school (downloads)