Beter een goede buur dan een verre vriend! 

Bij het organiseren van een evenement is het belangrijk rekening te houden met je omgeving. Met volgende tips hou je de buren te vriend:

  • Breng de omwonenden op de hoogte van je actie. Steek een briefje in de bus om te vermelden waar, tussen welke uren en ter welke gelegenheid je een actie doet. Nodig hen uit om langs te komen. Hoe beter ze op de hoogte zijn van de situatie, hoe meer begrip ze tonen. Als je een contactnummer toevoegt, geef je de buren de kans om eerst bij jou aan te kloppen met vragen of problemen van overlast.
  • Beperk geluidsoverlast voor omwonenden. Zet de muziek niet te luid en ontleen indien nodig een decibelmeter. Op ikorganiseer.be lees je meer informatie over de geluidsnormen op een muziekevenement.  
  • Ook andere vormen van hinder en overlast moet je vermijden. Gaat je activiteit binnen door? Zorg dan dat de feestvierders die buiten staan ook de kalmte bewaren. Voorzie bv. toezicht. Geef klachten door aan de bezoekers zodat zij hun gedrag kunnen aanpassen en geef zelf het goede voorbeeld. 
  • Verwacht je veel volk? Geef omwonenden de mogelijkheid om omheiningen aan te vragen. Die kunnen ze op hun oprit of in hun voortuin plaatsen om geparkeerde auto’s of fietsen te vermijden. Je kan deze omheiningen via de gemeente aanvragen.