9 jeugdbewegingen

Dag van de Jeugdbeweging is een organisatie van 9 jeugdbewegingen. In alfabetische volgorde: Chirojeugd Vlaanderen, Evangelisch Jeugdverbond, FOS Open Scouting, IJD, Jeugd Rode Kruis, JNM, KLJ, KSA en Scouts en Gidsen Vlaanderen. We stellen ze kort even aan je voor.

Logo CHIRO

Chirojeugd Vlaanderen

902 groepen, ruim 100.000 kinderen en jongeren, in Vlaanderen en Brussel, dat is Chiro. Speels, actief en intuïtief doen wij ervaringen op, krijgen we een kijk op onszelf en de wereld en genieten we van het samen zijn. Speel met ons mee! Onze Chiro droom beleven we elke spelnamiddag in ontelbare kleine details maar ook daarbuiten. We zijn geen eiland maar betrokken op de brede maatschappij. We nemen deel aan het buurtleven, laten onze stem horen en komen op voor een rechtvaardige samenleving die eerlijke kansen en een hoopvolle toekomst biedt. Chiro droomt van een wereld waarin graag zien, innerlijkheid en rechtvaardigheid centraal staan. Ieder van ons verdient het om graag gezien te worden. Pas dan, kun je je talenten en mogelijkheden ontplooien. Chiro gaat in tegen oppervlakkig leven en overdreven consumeren. Door af en toe stil te staan, maken we ons sterk en weerbaar. Met al onze groepen samen bouwen we aan één jeugdbeweging. Een jeugdbeweging die trouw is aan de leefwereld van kinderen en jongeren enerzijds en aan haar inspiratie anderzijds.

Evangelisch Jeugdverbond

Wij zijn het EJV. Dat staat voor Evangelisch Jeugdverbond. Een nogal lange naam die simpelweg betekent: een groep jonge mensen (kinderen, tieners, jongeren en jongvolwassenen) die met elkaar verbonden zijn doordat we geloven in het goede nieuws van Jezus. Want evangelie betekent goed nieuws. Samen zoeken we naar wegen om deze boodschap op een eigentijdse en jonge manier uit te leven met hoofd, hart en handen. Vanuit deze christelijke identiteit willen wij een bijdrage leveren aan gezinnen, scholen, kerken en de samenleving. Dit is waarom we ons er als EJV voor inzetten om jonge mensen en hun leiders te ondersteunen in hun persoonlijke, sociale en geestelijke ontwikkeling. Spel, avontuur en zingeving vormen daarin de belangrijkste onderdelen van ons jeugdwerk. Met meer dan 3000 leden, verspreid over zo’n 70 lokale afdelingen komen we per leeftijdsgroep wekelijks bij elkaar voor een toffe activiteit, ontmoeten we elkaar op vorming & cursus of tijdens een zomer vol kampen. Waar we ook gaan, wij gaan voor fun, faith & friends

Evangelisch jeugdverbond
Logo FOS Open Scouting

FOS Open Scouting

FOS Open Scouting is een jeugdbeweging, met 53 groepen (of eenheden) verspreid over Vlaanderen en Brussel. Elke week trekken de meer dan 9000 leden van FOS Open Scouting hun blauwe uniform aan om zich te amuseren, in de natuur, in de stad en op het water. FOS Open Scouting is echter meer dan alleen een leuke vrijetijdsbesteding. We zijn een scouts- en gidsenbeweging en maken deel uit van een wereldwijd netwerk met meer dan 35 miljoen leden. Allemaal streven we hetzelfde doel na: scouts & gidsen stimuleren om zin te geven aan het eigen leven, zich zo volledig mogelijk te ontwikkelen en vanuit hun unieke kwaliteiten mee te bouwen aan een betere wereld. FOS Open Scouting is een actief pluralistische jeugdbeweging. Dit betekent dat we zowel in onze eigen werking als in de samenleving het gelijkwaardig en respectvol samenleven willen stimuleren. Om dat te bereiken plaatsen we ontmoeting in onze werking centraal. Een pluralistische vereniging heeft als kerngedachte ‘iedereen is welkom’. Maar actief pluralistisch zijn betekent zoveel meer. We gaan actief aan de slag met de diversiteit in onze groepen. En we voeren een actief beleid om een bredere diversiteit aan kinderen en jongeren te bereiken. Belangrijk is ook dat we op zoek gaan naar ontmoetingen met anderen buiten de groep. Het is onze vaste overtuiging dat dit alles enkel mogelijk is als we als scouts- en gidsenbeweging geen levensbeschouwelijk ideaal naar voren schuiven. We kiezen ervoor om zingeving een belangrijke plaats in onze werking te geven, maar niet om één verhaal naar voor te schuiven waaruit we al onze antwoorden halen. Binnen een actief pluralistisch kader kunnen verschillende mens- en wereldbeschouwingen met elkaar geconfronteerd worden zonder dat dit een strijd wordt.

IJD

IJD gelooft dat het christendom een reële bijdrage levert tot het persoonlijke en collectieve geluk van mensen. Daarom wil IJD katholieke jongerenpastoraal in Vlaanderen ondersteunen en doen groeien. Deze jongerenpastoraal biedt jonge mensen een christelijk antwoord op hun zinvragen aan. Dit gebeurt in wederzijdse dialoog. Groepen zijn de bevoorrechte context voor jongerenpastoraal. De Bijbel is ervoor de belangrijkste inspiratiebron. IJD wil dankzij de wisselwerking tussen het concrete leven en het christelijke geloof de persoonlijke zoektocht en groei van jongeren bevorderen. We hopen dat deze jongeren uiteindelijk vanuit een eigen weerbare christelijke identiteit en met respect voor de eigenheid van anderen kunnen bijdragen tot de opbouw van een pluralistische samenleving. IJD is een dynamische jeugdwerkorganisatie, erkend door de Vlaamse Gemeenschap en gekaderd binnen de Vlaamse katholieke kerk.

Logo IJD
Logo JNM

JNM

JNM is een jeugdbeweging voor álle jongeren die geïnteresseerd zijn in natuur en milieu. JNM staat open voor alle jongeren tussen 7 en 26 jaar met interesse voor natuur en milieu. Er zijn 3 leeftijdsgroepen: de piepers (7-12 jaar), de ini’s (13-15 jaar) en de gewone leden (16-26 jaar). Samen trekken we de natuur in om ons te verdiepen in de diversiteit van ons planten- en dierenrijk. We trekken naar de mooiste natuurgebieden waar zeldzame waarnemingen ons hart sneller doen slaan maar ook een stevige wandeling in een weidse omgeving doet ons bloed sneller stromen. De natuur krijgt het vaak hard te verduren. Waar we kunnen, ondernemen we de nodige acties om ruimte aan natuur te geven. We hanteren regelmatig zelf een schop of zaag om een handje te helpen. Samen buiten zijn en aan natuurbeheer doen geeft een machtig gevoel. Wij sluiten onze ogen niet voor milieuproblemen. Elke JNM-activiteit is een poging om op een duurzame en milieuvriendelijke manier door het leven te gaan. Daarnaast proberen we ook anderen hiervan bewust te maken, door actie, gebaseerd op goede achtergrondinformatie. JNM organiseert tal van projecten en nationale bijeenkomsten rond specifieke onderwerpen. Het kampenseizoen is het hoogtepunt van ons activiteitenaanbod. In de zomervakantie kan je kiezen tussen een 30-tal kampen en volop genieten van alles waar JNM voor staat: natuurstudie, natuurbeheer en milieubescherming. JNM heeft een 40-tal lokale afdelingen in Vlaanderen. Mensen met wie je samen bij jou in de buurt op verkenning kunt gaan of waar je zielsgenoten vindt om een spetterende milieuactie ineen te steken.

Jeugd Rode Kruis

Het Rode Kruis dichter bij kinderen en jongeren brengen en kinderen en jongeren dichter bij het Rode Kruis. Dat is waar we bij Jeugd Rode Kruis voor gaan. Altijd met de nodige dosis plezier natuurlijk! Vier actieterreinen vormen de rode draad doorheen onze werking. Hulpverlening. Van een schaafwonde verzorgen tot hartmassage… Een rampoefening voor en door kinderen of zelf een eerstehulppost bouwen. Iedereen kan eerste hulp leren bij Jeugd Rode Kruis. Jeugdmonitoren worden speciaal opgeleid om kinderen en jongeren de basis van eerste hulp aan te leren. Sociale werking. Jeugd Rode Kruis zet zich in voor iedereen, ongeacht cultuur en/of beperking. Zo bezorgen we bijvoorbeeld kinderen uit opvangcentra voor asielzoekers een superfijne speelweek tijdens de zomervakantie. Internationale werking. Jeugd Rode Kruis kijkt over de grenzen heen. Droom je als vrijwilliger van een internationaal avontuur? Via Jeugd Rode Kruis kan je misschien sneller dan verwacht je koffers pakken om ergens in de wereld vrijwilligerswerk doen. Bloed. Bloed geven mag pas vanaf 18 jaar. Jeugd Rode Kruis probeert jongeren te overtuigen om bloed te geven. Voor wie nog geen donor kan zijn, zijn er bloedstollende spelen.

Logo Jeugd Rode Kruis
Logo KLJ

KLJ

KLJ is een jeugd- en jongerenbeweging waarin iedereen van 6 tot 35 jaar welkom is. Zo komen 22.000 jongeren samen in ruim 260 KLJ-afdelingen. We stimuleren onze afdelingen om te werken met verschillende leeftijdsgroepen, jongens en meisjes door elkaar en met aangepaste activiteiten. KLJ’ers voelen zich verbonden door het dorpsgevoel. Het maakt niet uit of ze wonen op het platteland of in een verstedelijkt gebied, we zijn verbonden door onze omgeving en haar landelijk karakter. Daarnaast vinden we christelijke waarden belangrijk. Vriendschap, solidariteit, vergeving, respect… We gaan er op een eigentijdse manier mee om. Tot slot weten we dat er geen kant-en-klaar handboek voor een optimale werking bestaat. Wel reikt onze organisatie voorbeeldwerkvormen aan zoals spel en ontspanning, neemt het maatschappelijke standpunten in en onderhoudt het een sterk uitgebouwde sport- en cultuurwerking. Hierbij laten we altijd ruimte voor vernieuwing, creativiteit en verandering. Kortom: KLJ begint in jezelf, leeft verder in het dorpsgevoel en is voelbaar ver daarbuiten.

KSA

270 groepen en 36.000 leden vormen samen KSA, één van de grootste jeugdbewegingen in Vlaanderen!

Onze werking is gebouwd op vier kernwaarden: spelen, groeien, verbinden en engageren. Wekelijks genieten de leden in hun KSA-groep, samen met leeftijdsgenoten, van creatieve spelen met een goed uitgewerkt concept en tot een verbeelding sprekende inkleding. We kunnen daarvoor rekenen op het engagement en de verantwoordelijkheid van duizenden jongeren. KSA biedt hen de nodige (leer)kansen, voorziet de nodige ruimte om te experimenteren, verantwoordelijkheden op te nemen, talenten te ontwikkelen, competenties aan te scherpen, grenzen te verleggen …

We doen dit met respect voor de K in onze naam, rekening houdend met de eigenheid van elk individu en elke groep. Er ontstaan vriendschappen voor het leven! Het enthousiasme en engagement van elke KSA’er draagt bij aan de versterking en uitbouw van onze KSA-groepen en -werking, maar ook aan een betere samenleving. Het amusement dat kinderen en jongeren telkens uit elk spel halen, geeft hen goesting om zich te engageren en de spelvreugde aan anderen door te geven.

Logo KSA
Log Scouts en Gidsen Vlaanderen

Scouts en Gidsen Vlaanderen

Wij zijn Scouts en Gidsen, meisjes en jongens, elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij. We gaan samen op verkenning en durven tuimelen in het leven. De natuur is onze troef. We geloven in onszelf, in elkaar en in iets meer. We spelen een spel dat niet luchtledig is, in vrije tijd die niet vrijblijvend is. Met groot plezier en kleine daden komen we op voor onze omgeving en voor een kleurrijk Vlaanderen. Zo dromen we luidop van gelukkige mensen in een rechtvaardige wereld.