VERZEKERING

Hebben jullie ook aan verzekering gedacht? We gaan niet graag uit van het slechtste, maar je kan er maar beter op voorzien zijn. Zorg ervoor dat je evenement verzekerd is voor burgerlijke aansprakelijkheid.

Je evenement verzekeren kan op verschillende manieren. Spreken jullie onder de verschillende verenigingen een beurtrol af om de verzekering op jou te nemen? Ga dan te raden bij je eigen koepel. Of wordt je evenement mee ondersteund door de jeugddienst en sluiten zij een verzekering af?

Schade aan (gehuurd) materiaal is bij geen enkele jeugdbeweging verzekerd. Daarvoor sluit je een aparte verzekering af.

Hieronder vind je heel kort een overzicht van het hoe en wat bij de verschillende jeugdbewegingen. Is het jouw beurt om te organiseren? Neem dan contact op met je eigen jeugdbeweging:

Bij Chirojeugd Vlaanderen is leiding verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid, ook bij een toezichts- of organisatiefout. Dat geldt ook voor een activiteit met bezoekers, zoals een ontbijtactie of een fuif. Occasionele medewerkers of deelnemers aan een Chiro activiteit zijn verzekerd via de Chiro verzekering.
Erwin Cools - 03 231 07 95 - website Chiro: verzekeringen

Aangesloten lokale EJV-groepen en hun leiding zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. EJV-leden en bezoekers zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen tijdens onze activiteiten en vormingen. Bij vragen kan je terecht bij het algemeen secretariaat via:
info@ejv.be.

Bij FOS Open Scouting wordt een fuif gezien als scouts-activiteit. Voor tijdelijke medewerkers kan je een aparte verzekering afsluiten.
Rik Gadeyne - 09 245 45 86 - website FOS Open Scouting: verzekeringen - verzekeringen@fos.be

Wordt je activiteit getrokken door IJD, zijn enkel de leden van IJD verzekerd. Om medewerkers te verzekering die geen lid zijn van IJD, neem je best een verzekering bij een particuliere verzekeraar. Voor meer info kan je terecht bij:
Anaïs Fayt - 09 235 78 51 - verzekeringen@ijd.be

Bij Jeugd Rode Kruis is elke vrijwilliger (ook gelegenheidsmedewerkers) verzekerd tijdens een activiteit van het Jeugd Rode Kruis. Daarnaast kan je ook een aparte verzekering ‘lichamelijke ongevallen voor bezoekers’ afsluiten. Je geeft dan op voorhand door over welk evenement het gaat en wie er verzekerd moet worden. Hiermee zijn ook de bezoekers van je evenement verzekerd.
verzekeringen@rodekruis.be

Neem je als JNM de verzekering voor je rekening, dan zijn enkel leden van JNM verzekerd. Om medewerkers te verzekeren, neem je een verzekering bij een particuliere verzekeraar. Voor meer info kan je terecht bij:
Scarlett Vanuxem - 09 223 47 81 - verzekering@jnm.be

Ook bij KLJ zijn medewerkers, al dan niet aangesloten bij KLJ, verzekerd tijdens een evenement. Voor een verzekering voor het evenement zelf kan je terecht bij een particuliere verzekeringsmaatschappij. Neem zeker de polis van KLJ mee en zij kijken welke bijkomende verzekering je nog nodig hebt.
016 47 99 96 - verzekeringen@klj.be - website KLJ: verzekeringen

Bij KSA sluit je voor een fuif of een ontbijt ook best een evenementenverzekering af als ook niet-KSA leden welkom zijn. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een kleine fuif (ruimte is kleiner dan 170 m²) en een grote fuif (ruimte is groter dan 170m²). Voor meer info:
Jarno Vrancken - jarno@ksa.be - website KSA: verzekeringen

Bij Scouts en Gidsen Vlaanderen wordt een activiteit waar overwegend niet-leden aanwezig zijn niet als scouts-activiteit beschouwd. Je kan wel via Scouts en Gidsen Vlaanderen een aparte evenementenverzekering afsluiten. Zo ben je als organisatie onder meer verzekerd voor toezichts- of organisatiefouten en lichamelijke ongevallen van medewerkers. Voor meer info:
03 231 16 20 - verzekeringen@scoutsengidsenvlaanderen.bewebsite Scouts en Gidsen Vlaanderen: Verzekeringen

 

PAPIERWINKEL

Het is belangrijk in orde te zijn met heel wat vergunningen en documenten bij het organiseren van een evenement. Vraag op tijd alle nodige documenten aan en hou ze ook goed bij.

Hierbij een overzichtje van documenten die je mogelijk nodig hebt:

  • Huurovereenkomsten van materiaal, installaties, locaties,…

  • Vergunning voor de inname van openbare ruimte: Voor het gebruik van de openbare weg, straten, pleinen is er een vergunning van het stadsbestuur nodig.

  • SABAM: Verplichte vergoeding voor publiek uitvoeringsrecht bij het spelen van muziek.

  • Billijke vergoeding: Compensatie voor uitvoerders en producenten van muziek.

  • Geluidsoverlast: Speelt muziek een belangrijke rol op je evenement, ga dan zeker na of er een vergunning voor geluidsoverlast nodig is!