Jeugdbeweging in de klas - lagere school

Het doel van dit lessenpakket is om álle kinderen te laten kennismaken met de vrijetijdsbesteding ‘jeugdbeweging’.
De motivatie voor dit lessenpakket is dat de jeugdbeweging een methodiek is die elk kind heel wat extra ontwikkelingskansen kan geven. Door op school een kennismaking te organiseren, ontdekken ook leerlingen die de jeugdbeweging niet van thuis uit kennen wat dat hen kan bieden.

Dit lespakket sluit aan bij de leergebiedoverschrijdende eindtermen, nl. de sociale vaardigheden (1.1; 1.2; 1.7 en 3), en bij Wereldoriëntatie - Mens (3.1; 3.3; 3.7 en 4.8).

Jeugdbeweging in de klas - lagere school (downloads)

Jeugdbeweging in de klas - secundaire school

‘Jeugdbeweging in de klas’ is een lespakket over jeugdbewegingen voor leerkrachten en hun klas.
Het pakket kan gebruikt worden in alle graden en in alle richtingen. Het bestaat uit een basisdeel en een uitbreiding. Het basisdeel is voorzien om in één lesuur te kunnen geven.
Hebt u meer tijd? Dan kunt u het uitbreiden naar twee lesuren.

Een lespakket over jeugdbewegingen: waarom?
Toen we dat voor het lager onderwijs lanceerden, bleek er veel interesse in een pakket voor het secundair onderwijs. Uit het jeugdbewegingsonderzoek van 2010 weten we dat lid zijn van een jeugdbeweging ‘erfelijk’ is. Dat betekent dat 83% van de huidige leden ouders hebben die zelf in de jeugdbeweging hebben gezeten. Met dit lespakket voor scholen tonen we de jeugdbeweging als optie voor élke jongere. Jongeren leren met dit pakket de jeugdbewegingen kennen, ontdekken wat de meerwaarde is en leren bewust keuzes maken over hun vrije tijd.
Naar een jeugdbeweging gaan is fijn, maar de ervaring is niet voor iedereen dezelfde en er leven bovendien heel wat vooroordelen.
Met dit lespakket laten we elke jongere proeven van de jeugdbeweging.
We zijn er namelijk van overtuigd dat er voor elk van hen kansen in liggen voor hun ontwikkeling.

Jeugdbeweging in de klas - secundaire school (downloads)