Oproep VAD

Ben jij organisator en zit je met vragen rond hoe je moet omgaan met alcohol op je lokale actie? De VAD heeft alvast enkele tips opgelijst die jullie kunnen helpen in de voorbereiding en/of uitwerking van jullie actie.

Vier essentiële stappen voor alcohol- en drugsbeleid op Dag van de Jeugdbeweging

Stap 1: Verzamel wat er al bestaat

Zijn er al afspraken gemaakt? Is er materiaal voorhanden? Bestaan er al afspraken over roken, alcohol en andere middelen? Zijn er geschreven afspraken? Doen jullie soms activiteiten over alcohol en drugs? Je zal zien: er is al meer dan je denkt.

Stap 2: Maak heldere afspraken en bepaal samen wat er gebeurt als ze niet nageleefd worden.

In de vorige stap verzamelde je welke afspraken er al bestaan. In deze stap stel je nieuwe afspraken op en denk je na over wat je kan doen als ze overtreden worden. Maak je afspraken met alle leiding. Meer nog, probeer ook eens de oudste leden te betrekken. Het gaat immers ook over zij al dan niet mogen roken, drinken... Verloopt het afspraken maken niet zo vlot? Dan kan je eerst een gezamenlijke visie opstellen. Je kan de afspraken dan op die visie afstemmen.

Stap 3: Schrijven

Je dacht samen na en nam beslissingen. Jullie beslisten wat wel en wat niet kon, en wat er gebeurt wanneer iemand zich niet aan de afspraken houdt. Nu komt het erop aan die afspraken vast te leggen. Zo zorg je ervoor dat er later, bij eventuele problemen, geen discussie meer over kan zijn. Dit doe je door je beleid uit te schrijven. Om niks te vergeten, zet je best alles op papier. Breng ook je omgeving op de hoogte.

Stap 4: Hoe informeer je je leden, medeleiding en omgeving op een toffe manier?

Tijdens de vorige drie stappen werkte je een alcohol- en drugbeleid uit voor je jeugdbeweging. Je maakte een statement: "Zo gaan wij, als jeugdbeweging, om met alcohol en drugs." Dit uitwerken is één, het aan de man brengen is wat anders. Nu moet je iedereen nog informeren over jullie beleid! Dat informeren is trouwens geen eenmalige stap. Het is iets waar je best continu aandacht aan geeft. Natuurlijk moet je nu eerst iedereen op de hoogte brengen van dat beleid waar jullie zo lang aan gewerkt hebben. Maar de leden moeten niet alleen nu, maar heel het jaar door en elk jaar opnieuw weten wat de regels zijn.

Meer doen?

Voel je dat het nodig is om verder na te denken over alcohol en drugs? Surf dan naar http://www.drugsinbeweging.be/