Medewerkers

Het is evident dat je vrijwilligers/ edewerkers zich ook houden aan de richtlijnen op je evenement. Net zoals je als organisator in de voorbereiding ook rekening houdt met hen. Je kan samen met (een deel van) je medewerkers je draaiboek opstellen of aftoetsen. Dat zorgt voor meer gedragenheid en begrip.

Aandachtspunten:

     •   Zorg voor goed afgelijnde afspraken en verantwoordelijken en brief je medewerkers goed en duidelijk met extra aandacht voor de coronamaatregelen.

     •   Voor de plaatsen waar je medewerkers inzet, dien je een circulatieplan op te maken.

     •   Medewerkers zijn verplicht een mondmasker te dragen. Voorzie die als organisator voor hen.

     •   Je medewerkers hebben een voorbeeldfunctie. Treed als organisator streng op als je ziet dat je vrijwilligers de maatregelen niet naleven.

     •   Wees duidelijk over wie wel of niet kan deelnemen. Houd als organisator ook rekening met mogelijke zieken in je vrijwilligersploeg en zorg voor enkele back-up medewerkers.

     •   Registreer de namen en de contactgegevens van je medewerkers met oog op contact tracing.

     •   Medewerkers worden niet meegeteld in het maximum aantal bezoekers gecommuniceerd door de Nationale Veiligheidsraad.