Toegangsvoorwaarden

Het is belangrijk dat je als organisator duidelijk bepaalt én communiceert wie wel en wie niet mag deelnemen, ook bij je eigen vrijwilligers. Let wel: uiteraard blijft inclusiviteit belangrijk. Sluit dus geen doelgroepen, anders dan diegene hieronder vermeld, uit van je evenement.
 

Voor de volgende doelgroepen geeft de overheid extra informatie mee:

  • Ziekte
    Personen die ziek zijn of de laatste 7 dagen klachten hebben gehad die aan een COVID-19-infectie doen denken, mogen niet deelnemen. Ook als er in de naaste omgeving ziekte of ziektesymptomen zijn (geweest), wordt deelname aan de activiteiten tijdelijk verboden. Communiceer dit op voorhand en tijdens het evenement duidelijk naar je bezoekers en medewerkers.
  • Risicogroepen
    Het is en blijft belangrijk dat we bepaalde risicogroepen, die een hoger risico hebben op een ernstige COVID-19-infectie, blijven beschermen.