Publiekscirculatie en crowd management

Aansluitend op de publiekscapaciteit moet je rekening houden met de circulatie van je publiek en publieksstromen op bepaalde cruciale plaatsen. Het is belangrijk dat je dit op voorhand bepaalt en zo de grootte van het publiek beheerst, zeker op bepaalde plaatsen (vb sanitair) en momenten (vb aankomst). Dit kan je best uitwerken op basis van een grondplan van je locatie of terrein.

 

Afstand en mondmaskers

 • Algemeen wordt een afstand van 1,5 meter tussen elk individu verplicht, op iedere plaats op je evenement zoals (de weg naar) de toiletten, wachtrijen,... Je kan dat aanduiden met stickers op de grond.
 • Sinds 29 juli is het dragen van een mondmasker ook verplicht bij circulatie op het evenement, maar dat wil niet zeggen dat je de veiligheidsafstand niet meer moet respecteren.

 

Aankomst en vertrek

 • Spreid de aankomst en het vertrek van publiek door hen op verschillende tijdstippen gefaseerd te laten binnenkomen en vertrekken.
 • Markeer posities: bijvoorbeeld met een sticker aan de in- en uitgang op iedere 1,5 meter. 
 • Sta niet enkel stil bij de fysieke ingang, maar ook bij de ingang van het terrein zoals de parking of fietsenstallingen.

 

Sanitair

 • Gebruik de maximale sanitaire capaciteit van je locatie. Voorzie indien nodig extra mobiele capaciteit, zoals een mobiele toiletwagen of extra mogelijkheden om handen te wassen.
 • Social distancing geldt ook in het sanitair. Zo moet er 1,5 meter tussen de urinoirs zijn.
 • Voorzie een plan voor eventuele wachtrijen. Werk met stickers op de vloer om aan te tonen waar mensen kunnen wachten. 
 • Besteed extra aandacht aan ventilatie in het sanitair.

 

Algemene aandachtspunten en tips

 • Laat het publiek een circulatieplan volgen waarbij zoveel mogelijk uitgegaan wordt van eenrichtingsverkeer. Breng grondmarkeringen aan en afficheer de richting. Splits de doorgang met een scheidingswand als eenrichtingsverkeer niet mogelijk is.
 • Als collectieve beschermingsmaatregelen onmogelijk zijn door fysieke beperkingen van de infrastructuur is het dragen van een mondmasker verplicht bij het circuleren wanneer social distancing niet gegarandeerd kan worden. Vraag de bezoekers zelf hun mondmasker mee te nemen. Voorzie een aantal mondmaskers voor toeschouwers die hun eigen masker vergeten zijn.
 • Vermijd dat werknemers en publiek gemeenschappelijke oppervlakken moeten aanraken. Breng eventueel ‘verboden aan te raken’ pictogrammen aan.