Waar en wanneer gaat je actie door?

Zoals de basisregels aangeven, geniet het organiseren in buitenruimte de voorkeur. Door de natuurlijke ventilatie krijgt het virus minder de kans om te blijven hangen.

Wanneer je een evenement organiseert dat binnen doorgaat, is het zeer belangrijk om een goede luchtcirculatie te voorzien. Daarvoor neem je contact op met de eigenaar van het gebouw om te bekijken wat de mogelijkheden zijn en/of er reeds een plan is om het gebruik van gebouw coronaproof te maken.

Een evenement wordt veiliger beschouwd als het een lokaal karakter heeft. Dit maakt dat je sneller een positief advies zal krijgen als je je evenement naar een dichtbij wonende doelgroep richt. 

Bijkomend is het veiliger om de duurtijd van je evenement te beperken (kies bijvoorbeeld voor een evenement dat drie uur duurt in plaats van zes uur).

Evenementen mogen niet plaatsvinden tussen 1 uur ‘s nachts en 6 uur ‘s morgens. Het sluitingsuur van je evenement is dus hetzelfde zoals bij de horeca. De lokale overheid kan wel altijd beslissen om deze uren in te perken.