Publiekstelling en registratie

Essentieel is de capaciteit van je deelnemers en medewerkers goed te monitoren. Enkel zo zal je de maximale publiekscapaciteit nooit overschrijden. Koos je bij de voorbereiding van je evenement ervoor om niet te werken met een registratie dan moet je verplicht een publiekstelling organiseren. Dat kan je door bijvoorbeeld gebruik te maken van een gelimiteerd aantal polsbandjes. 

Bijkomend dien je van iedere deelnemer nog de gegevens te verzamelen in functie van de contact tracing. (https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/formulaire-horeca-formulier-vlaanderen.pdf)