Communicatie en sensibilisering

Wil je als organisator een vlotte opvolging van de maatregelen dan is het belangrijk dat iedereen weet welke maatregelen er genomen zijn en wat de afspraken zijn. Je kan dit bereiken door op strategische plaatsen de juiste informatie te delen:

     •   Maak het circulatieplan duidelijk: voorzie markeringen op de vloer en geef aan wat de looprichting is op alle plaatsen
     •   Maak duidelijk waar je terecht kan om je handen te wassen en te ontsmetten. Hang affiches met heldere instructies voor het           correct reinigen van de handen.
     •   Zorg dat het duidelijk is wie het corona-aanspreekpunt is en hoe mensen die persoon kunnen bereiken.
     •   Zorg dat alle specifieke maatregelen duidelijk gecommuniceerd worden, zoals de verplichting van een mondmasker.
     •   Verspreid voldoende algemene sensibiliseringsinformatie met betrekking tot hygiëne en de geldende maatregelen 
     •   Het is belangrijk dat je als organisator iedereen wijst op de geldende maatregelen op het evenement en hen daarover duidelijk           informeert. Treed dan ook streng op als de maatregelen niet worden opgevolgd door bijvoorbeeld de toegang te ontzeggen.
     •   Schakel de lokale politie in als het uit de hand dreigt te lopen. Snel reageren is de boodschap.