3, 2, 1... Start!

De voorbereidingen gaan heel wat tijd in beslag nemen en extra inspanningen vergen. Maar weet: met een goede voorbereiding dien je tijdens jouw dag van de jeugdbeweging alles enkel nauwgezet op te volgen! 

Om het besmettingsgevaar zo laag mogelijk te houden, ben je als organisator verplicht om de hygiënische maatregelen op te volgen. Dit bij de deelnemers, je medewerkers en eventuele artiesten gedurende alle fases van je evenement.

De maatregelen tijdens het evenement

     •   Voldoende de handen wassen met water en zeep, of ontsmetten met hand-alcoholgel, is de grondregel. 
     •   De infrastructuur moet regelmatig schoongemaakt en ontsmet worden. Besteed daarbij extra aandacht aan de veelgebruikte contactoppervlakken zoals deurklinken, kranen,... 
     •   Het materiaal dat tijdens het evenement gebruikt wordt, moet regelmatig schoongemaakt/ ontsmet worden, zeker indien het door meerdere personen wordt gebruikt

Hoe zorg je daarvoor?

     •   Voorzie voldoende mogelijkheden voor iedereen om hun handen te wassen en te ontsmetten.
     •   Bied ontsmettingsgel aan op contactrijke plaatsen: de ingang, werkruimtes van vrijwilligers,...
     •   Stel een reinigingsplan/ ontsmettingsprotocol op voor tijdens je evenement. Maak duidelijke afspraken over het reinigen van de veel gebruikte oppervlakken: wie wat schoonmaakt, met welke frequentie en met welke producten. Bij voorkeur gebeurt het reinigen door een vaste vrijwilliger/ medewerker.