Na een stevige voorbereiding volgde een fantastisch moment. Samen vierden jullie de 20ste Dag van de Jeugdbeweging. Speciaal was het zeker! Nu het werk er bijna op zit, geven we graag nog een aantal zaken mee vooraleer je deze editie helemaal kan afsluiten.

 

 

Hygiënische maatregelen bij de afbraak

Voorzie alle hygiënische maatregelen en afstandsprincipes bij de afbraak van je evenement. Het zou jammer zijn dat er besmettingen plaatsvinden, doordat de maatregelen op het einde worden losgelaten.

     •   Laat medewerkers geregeld hun handen wassen en ontsmetten
     •   Voorzie handschoenen en mondmaskers voor je medewerkers
     •   Ontsmet al het materiaal bij het opruimen en opbergen

 

Noodprocedure bij besmetting

Het is belangrijk dat je alvorens je evenement plaatsvindt een noodprocedure bezit wanneer er een bezoeker vermoedelijk besmet is geraakt met het coronavirus (al dan niet op je evenement). Bespreek dan ook deze noodprocedure met jouw stad of gemeente.

Je kan, bijvoorbeeld door de coronacontactpersoon, informeren bij je medewerkers of ze binnen 14 dagen na je evenement ziek zijn geworden door het coronavirus.

 

Publieksregistratie wissen

De registratie van je bezoekers houd je bij tot 14 dagen na je evenement. Die informatie moet na 14 dagen worden vernietigd en kan niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan de bestrijding van het coronavirus.