Update 20 oktober 2020

Het jeugdwerk schakelt vanaf woensdag 14 oktober naar code oranje. Dat heeft een impact op de organisatie van de Dag van de Jeugdbeweging. De grootste verandering is bij binnenactiviteiten met jongeren ouder dan 12 jaar. Daar zijn alleen nog bubbels van 20 personen met mondmaskerplicht toegelaten. Bij buitenactiviteiten mag je blijven werken in bubbels van 50 personen. Alle activiteiten met intens fysiek contact worden sterk afgeraden.

Als organisator is het meer dan ooit belangrijk om af te stemmen met je stad/gemeente om te bekijken of de geplande actie alsnog kan doorgaan. Is een fysiek evenement niet meer mogelijk, dan moedigen we een digitaal alternatief sterk aan. Laten we die dag alvast massaal in bewegingskledij/uniform naar school/werk gaan en op die manier onze verbondenheid met elkaar tonen.

Dag van de Jeugdbeweging in coronatijden

Sinds 1 juli mogen evenementen onder strikte voorwaarden weer doorgaan. Op 16 oktober kwam het overlegcomité opnieuw samen om de verstrengde maatregelen te opnieuw te evalueren. De algemene conclusie: de epidemiologische situatie vraagt om verstrengde maatregelen. Evenementen kunnen doorgaan met 200 personen en 400 buiten.  Het dragen van een mondmasker en het registreren van aanwezigheden blijft verplicht. Daarnaast werden er extra maatregelen ingevoerd. Het consumeren van eten en drank ter plaatse is niet meer mogelijk vanaf 19 oktober. 

Bijkomend kunnen lokale overheden bijkomende maatregelen invoeren. Het is dan ook van cruciaal belang om goed af te stemmen met de lokale overheid om duidelijkheid te krijgen over wat de mogelijkheden/beperkingen zijn in de organisatie van een evenement. 
Hieronder vinden jullie een overzicht van alle informatie en tools om Dag van de Jeugdbeweging toch, coronaproof, te laten doorgaan.

De basisprincipes

Yes! Dag van de jeugdbeweging komt eraan! Al zal het dit jaar anders verlopen dan de andere jaren. We zetten de belangrijkste maatregelen  op een rijtje.
 

Volgende regels zijn van kracht:

     •   evenementen hebben een maximumcapaciteit van 200 personen binnen en 400 personen buiten
     •   het respecteren van de hygiënevoorschriften
     •   activiteiten liefst in de buitenlucht organiseren
     •   het nemen van extra voorzorgsmaatregelen voor mensen die tot risicogroepen behoren
     •   het respecteren van de veiligheidsafstand van 1,5m
     •   het dragen van een mondmasker op evenementen én wanneer de veiligheidsafstand niet kan gegarandeerd
         worden. Het mondmasker mag afgezet worden om te consumeren
     •   het registreren van bezoekers zodat dit kan opgevraagd worden voor contact tracing
     •  je mag met maximaal 4 personen aan een tafel zitten
     •  tussen 00u00 en 05u00 mag niemand zich in de openbare ruimte begeven
     •  het is verboden om alcohol te verkopen vanaf 20u00

Bijkomend dringt de Nationale Veiligheidsraad erop aan dat de lokale overheden krachtige maatregelen nemen als de epidemiologische situatie op hun grondgebied verslechtert. Het kan dus zijn dat je stad of gemeente strengere regels hanteert. Welke maatregelen er waar gelden kan je op deze pagina vinden. Neem bij de start van de organisatie dus eerst contact op met je stad of gemeente zodat je meteen zicht hebt op de actueel geldende maatregelen.

Hoe bereid je je voor?

Hoe ziet jouw Dag van de Jeugdbeweging eruit? Ga je voor een event dat zo dicht mogelijk aansluit bij de vorige editie? Gooi je het over een andere boeg? Kies je voor een digitale versie? Alles start bij een goede voorbereiding, dit jaar nog meer dan anders!

CERM – COVID Event Risk Model
Het CERM kan je helpen bij het inschatten van het COVID-veiligheidsrisico. De kleurencodes (groen, oranje of rood) worden tevens als referentie beschouwd door lokale overheden bij het verlenen van vergunningen. Met het online COVID Event Risk Model kan je eigen events scannen en aanpassen. Voor éénmalige evenementen waar meer dan 200 personen aanwezig zullen zijn, is het verplicht om een scan te maken van het evenement via de CERM. Voor kleinere evenementen met minder dan 200 aanwezigen wordt het ten sterkste aanbevolen om een scan te maken. De COVID Event Scan vertrekt voornamelijk vanuit het perspectief van het publiek (de bezoekers).

Bronnen

Deze pagina en onderstaande fasen stelden we op op basis van de informatie beschikbaar op volgende bronnen:

     •   Formaat vzw (2020, 21 augustus) draaiboek Coronaproof organiseren
     •   basisprotocol cultuur
     •   horecaprotocol
     •   covid event protocol